Organizatorzy

W tym roku Neuro Device Group zaprosił do współorganizacji Konferencji Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz SensoMotoric Instruments.

Komitet organizacyjny:

Olga Reunamo (Neuro Device) - Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego,
Agata Kopacz (SWPS, OPI PIB),
Anna Niedzielska (SWPS, OPI PIB),
dr Tomasz Pietrasieński (OPI PIB)

Komitet naukowy

dr Krzysztof Krejtz - Przewodniczący Komitetu Naukowego (SWPS, OPI PIB)
prof. Piotr Francuz (KUL),
prof. Sambor Grucza (UW)