Goście specjalni

Prof. Andrew T. Duchowski z Eye Tracking Laboratory w Clemson University w USA.

Profesor jest uważany za jednego z pionierów okulografii na świecie. Jego zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują uwagę wzrokową i percepcję, śledzenie ruchu gałek ocznych, środowisko wirtualne, interakcję człowiek-komputer, grafikę oraz wizualizację komputerową.
Prof. Duchowski pracuje w Clemson od 1998 roku, gdzie prowadzi liczne kursy i seminaria na temat śledzenia ruchu oka, napisał również bardzo popularną i cenioną w środowisku eyetrackingowym książkę „Eye Tracking Methodology” (2007).

dr hab. inż. prof. nadzw. Jan Ober z Pracowni Badań Czynności Okoruchowej, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. Macieja Nałęcza.

Profesor jest jednym z pionierów okulografii w Polsce. Dyplom mgr inż. mechanika uzyskał w 1969 w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej i Optyki (LITMO). Od roku 1980 do 2007, organizuje oraz kieruje Samodzielną Pracownią Inżynierii Rehabilitacyjnej i Biomechaniki, a następnie od 2008 do chwili obecnej, kieruje Pracownią Badań Czynności Okoruchowej, Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Poznaniu.
Obecne zainteresowania badawcze: Funkcje wzrokowe, czynność okoruchowa, bezpieczeństwo w lotnictwie, metody i aparatura do badania „czynnika ludzkiego”, nabywanie umiejętności czytania i dysleksja.

Program

Poniższy program może ulec jeszcze drobnym zmianom. Lista wystąpień posterowych oraz informacje nt. warsztatów w dniu 4 marca zostaną opublikowane do końca tygodnia.

Czwartek, 05 marca 2015

08:30-09:30

Rejestracja uczestników / Kawa

 

09:30-09:40

Otwarcie konferencji

 

09:40-10:10

Wykład specjalny : Andrew Duchowski , School of Computing, Clemson University, USA  

Zaawansowana analityka eyetrackingowa.

 

10:10-10:30

Piotr Francuz, Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL

Na tropie okoruchowych wskaźników preferencji estetycznych.

SESJA OTWIERAJĄCA

10:30-10:50

Katarzyna Stachowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Niewidoczne gołym okiem, czyli o tym, jak wyobraźnia wzrokowa wspomaga przetwarzanie kognitywne i jak to zmierzyć.

10:50-11:10

Monika Szymańska , Laboratory of Integrative and Clinical Neurosciences, Francja

Przywiązanie a neurofizjologiczne wskaźniki regulacji emocjonalnej u młodzieży.

11:10-11:30

Ilona Potocka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu

Wykorzystanie eyetrackingu do badania postrzegania krajobrazu.

11:30-12:10

Sesja posterowa

 

12:10-13:30

Przerwa obiadowa

 

13:30-13:50

Izabela Krejtz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Trening w kierunku bodźców pozytywnych zmienia tendencyjność poznawczą u osób depresyjnych.

AFEKT & DECYZJE

13:50-14:10

Ewa Domaradzka, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Tendencyjność uwagi wzrokowej w przetwarzaniu bodźców o silnym znaczeniu osobistym.

14:10-14:30

Jakub Kuś, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej - Wydział Wrocławski

Rola afektu w przetwarzaniu numerycznych charakterystyk loterii pieniężnych. Badanie z wykorzystaniem eye-trackera.

14:30-14:50

Magdalena Szmytke, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Percepcja emocji w grupach o różnym poziomie zachowań autystycznych.

14:50-15:10

Aleksandra Kołodziej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania w ocenach atrakcyjności mieszkania - badanie z wykorzystaniem okulografu.

15:10-15:30

Grzegorz Sędek, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

The Influence of Aging on Compensatory Decision Making Presented in Formal and Narrative Mode: The Eye-tracking Study

 

15:30-16:00

Przerwa kawowa

 

16:00-16:20

Bartosz Bazyluk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin

Filtracja danych okulograficznych z użyciem metody GDOT: praktyczne zastosowania.

METODY I WSKAŹNIKI

16:20-16:40

Katarzyna Haręźlak, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska

Analiza metod i procedur kalibracji urządzeń do pomiaru ruchu oka

16:40-17:00

Paweł Kasprowski, Instytut Informatyki, Politechnika Śląska

Identyfikacja na podstawie ruchu oka – problemy i możliwości

17:00-17:20

Maksymilian Bielecki, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Wpływ afektu i kategorii treściowych na percepcję zdjęć – porównanie ścieżek patrzenia z wykorzystaniem algorytmu Multimatch,

17:20-17:40

Krzysztof Krejtz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

Wskaźnik rozproszenia uwagi wzrokowej. Przykład zastosowania w procesie czytania map.

20:00

Wieczorne spotkanie integracyjne

 

 

 

Piątek, 06 marca 2015

 

09:00-9:30

Wykład specjalny: prof. Jan Ober, Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN,

 

09:30-9:50

Agata Kopacz, Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI PIB)

Wzorce uwagi wzrokowej w procesie rozwiązywania tekstowych zadań matematycznych.

EDUKACJA

09:50-10:10

Mirosława Sajka, Roman Rosiek, Instytut Matematyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

Wykorzystanie eyetrackingu w badaniach porównawczych wśród uczniów gimnazjum o różnych uzdolnieniach matematycznych i fizycznych.

10:10-10:30

Bożena Rożek, Instytut Matematyki, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków

Przetwarzanie tekstowych i rysunkowych nośników informacji podczas rozwiązywania zadań matematycznych.

10:30-10:50

Agnieszka Andrychowicz-Trojanowska, Uniwersytet Warszawski

Uwaga wzrokowa ucznia w pracy z podręcznikiem do nauki języka angielskiego

10:50-11:10

Agata Rodziewicz, Katarzyna Kosmowska, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej

Takty jak słowa - badanie czytania tekstu i nut wśród dzieci uzdolnionych muzycznie.

11:10-11:30

Mateusz Leszkowicz, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych,

Design a sposób czytania infografik.

11:30-12:00

Lunch

 

12:00-12:20

Cezary Biele, Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI PIB)

Gry kontrolowane wzrokiem. Konsekwencje poznawcze i emocjonalne wydłużonej interakcji z komputerem z wykorzystaniem wzroku.

TEKST, MEDIA, HCI

12:20-12:40

Bibianna Bałaj, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Eksperckość i osobowość jako zmienne wyjaśniające zachowania okoruchowe podczas grania w gry komputerowe.

12:40-13:00

Kinga Wojaczek, Uniwersytet Warszawski Wydział Psychologii

Czy lustro pomaga w nauce? Wpływ widoku własnej twarzy na uwagę i motywację w trakcie wykonywania zadań percepcyjnych.

13:00-13:20

Agnieszka Szarkowska, Monika Laskowska, Instytut Lingwistyki Stosowanej, UW

Wpływ języka oryginału na czytanie napisów filmowych.

13:20-14:00

Monika Płużyczka, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski

Wskaźniki aktywności wzrokowej w badaniu obciążenia kognitywnego podczas recepcji tekstu.

14:00-14:20

Paweł Korpal, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Co ruchy gałek ocznych mówią o procesie tłumaczenia ustnego?

14:20-14:40

Zakończenie

 

 

 

Postery

1

Anna Stolińska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Badania eye-trackingowe w optymalizacji metod nauczania algorytmiki.

2

Rafał Linowiecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

GCAF - platforma do tworzenia aplikacji korzystających z eyetrackerów SMI

3

Prof. Władysław Błasiak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Zastosowanie eyetrackingu w dydaktyce przedmiotów przyrodniczych.

4

Agnieszka Lijewska, Wydział Anglistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Przetwarzanie kognatów w  kontekście zdaniowym przez osoby trójjęzyczne - analiza eye-trackingowa

5

Bartosz Brzoza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  

Rozumienie mowy języka obcego u osób dwujęzycznych: Analiza okulograficzna współaktywacji języków przed i po treningu fonetycznym.

6

Joanna Hardukiewicz – Chojnowska, Uniwersytet Wrocławski 

Eyetracking w badaniach nad współdziałaniem języka i obrazu w dyskursie na przykładzie felietonów rysunkowych

7

Małgorzata Wierzba, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Polska Akademia Nauk 

Zestaw wystandaryzowanych wzrokowych bodźców erotycznych z bazy Nencki Affective Picture System (NAPS ERO) i perspektywy jego zastosowania w badaniach okulograficznych.

8

Tomasz Soluch, Instytut Analizy Sensorycznej ISA  

Analiza głównych czynników decydujących o wyborze produktów kosmetycznych – Badania półki sklepowej oraz opakowań w naturalnym środowisku.

9

Michał Janewicz, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 

Niedotlenienie wywołane symulowaną hipoksją wysokościową, a motoryka oka pilota.

10

Marcin Strojek, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 

Zastosowanie okulografii do oceny skuteczności manewrów przeciwprzeciążeniowych: wstępne doświadczenia.

11

Anna Karcz-Czajkowska, jcd.pl 

Okulografia w praktyce biznesowej - jak eyetracking pomaga tworzyć użyteczne strony internetowe?

12

Krzysztof Kowalczuk, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej, Warszawa 

Efekt połączonego wpływu iluzji Coriolisa oraz hipoksja na ruchy sakadowe oka podczas symulowanego lotu.

13

Mateusz Stasch, Politechnika Śląska w Gliwicach 

Wykrywanie zdarzeń w ruchu oka – porównanie algorytmów.

14

Marcin Romanowicz, Wydział Prawa i Administracji UW;Pracownia Kognitywnych Badań nad Prawem UŁ Categorization strategies within a legal context. Eye-tracking based research on legal categorization of physical object

 

 

WARSZTATY – INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W dniu 4 marca, w środę, proponujemy uczestnikom Konferencji bezpłatne warsztaty prowadzone przez wybitnych specjalistów z dziedziny okulografii. Warsztaty odbędą się w tym samym miejscu co Konferencja, budynku SWPS w Warszawie.

Listę tematów, prowadzących warsztaty oraz opisy warsztatów można zobaczyć tu:

Przewidywana wielkość grup - ok 10 osób. Czas trwania jednego warsztatu to 2-2,5h.

Godzinowy grafik oraz listy uczestników warsztatów zostaną rozesłane po 20 lutego.

W sprawie warsztatów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr: (22) 515 44 56

WARSZTATY - ZASADY REJESTRACJI

  1. Każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w maksymalnie dwóch warsztatach.
  2. O przyznaniu miejsca decyduje kolejność zgłoszeń, a także prowadzący, kierując się poziomem doświadczenia członków grupy.
  3. Pierwszeństwo mają też osoby, które wniosły już opłatę za Konferencję.
  4. Zgłoszenia mogą nadsyłać tylko osoby zarejestrowane.
  5. Tematy warsztatów w zgłoszeniu należy podać zaczynając od tego, którym jesteśmy najbardziej zainteresowani.
  6. Jeśli osób chętnych będzie więcej, niż miejsc w grupach, będzie można wziąć udział tylko w jednym z warsztatów.
  7. Jeśli nie dostaną Państwo w ciągu 72h informacji o braku miejsc na warsztaty, możecie założyć, że dostaliście miejsce na przynajmniej jednym z warsztatów.
  8. Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy do 20 lutego.
  9. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wysłanie maila na adres: konferencjaet@neurodevice.pl

W treści należy uwzględnić informacje:

Imię i nazwisko Uczestnika
Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztatach:
1. ...
2. ...

WARSZTATY: Czwartek, 04 marca 2015

Temat:

„Hands-on” - demonstracja analizy danych okulograficznych w Pythonie.

Prowadzący:

 

Prof. Andrew Duchowski

Pracownik naukowy w School of Computing, Clemson University, , gdzie kieruje Eye Tracking Laboratory. Jeden z pionierów światowej okulografii, którego zainteresowania badawcze i dydaktyczne obejmują uwagę wzrokową i percepcję, śledzenie ruchu gałek ocznych, środowisko wirtualne, interakcję człowiek-komputer (CHI), grafikę oraz wizualizację komputerową. Autor jednej z pierwszych na świecie i bardzo popularnej monografii przedstawiającej metodologię badań eyetrackingowych „Eye Tracking Methodology – Theory and Practice”.

Opis:

Głównym celem warsztatu jest demonstracja różnych skryptów do przetworzenia surowych danych okulograficznych, głównie sposobów wykrywania fiksacji (x,y,t,d) w surowych danych dotyczących pozycji oka (x,y,t). Uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi rodzajami cyfrowych filtrów do wygładzania danych i skrócenia czasu analizy.

Warsztat rozpocznie się ustawieniem parametrów filtrowych polegając na wizualizacji danych zebranych z kalibracji. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli szansę zaprojektowania własnej procedury eksperymentalnej u języku Python, wygenerowania wyników i weryfikacji parametrów filtracji.

Warsztat kierowany jest do badaczy znających język Python.

Temat:

Wykorzystanie metody okulograficznej w badaniach marketingowych i UX stron internetowych.

Prowadzący:

 

Dr Krzysztof Krejtz

 

Założyciel i kierownik Ośrodka Badań Okulograficznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz kierownik Laboratorium Interaktywnych Technologii w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki metodologii okulograficznej, poznawczych i emocjonalnych aspektów interakcji człowieka z systemami komputerowymi oraz społecznych aspektów mediów. Autor wielu publikacji dotyczących wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na funkcjonowanie jednostki i grup społecznych oraz metodologicznych i statystycznych aspektów okulografii. Ma wieloletnie doświadczenie również na rynku badań komercyjnych.

 

 Opis:

Głównym celem warsztatu jest przybliżenie uczestnikom podstaw teoretyczno-metodologicznych metodologii okulograficznej, jak również zapoznanie z dobrymi praktykami wykorzystania jej w badaniach usability stron internetowych. Warsztat rozpocznie się krótkim wprowadzeniem teoretyczno-metodologicznym wykorzystania okulografii w badaniach z zakresu projektowania serwisów internetowych. W trakcie warsztatu uczestnicy będą mieli szansę zaprojektować własną procedurę badawczą, zebrać przykładowe dane okulograficzne i przeanalizować podstawowe wskaźniki pomiaru ruchu gałki ocznej, przygotować wizualizacje wyników i zastanowić się nad ich interpretacją.

Warsztat kierowany jest do osób rozpoczynających swoją karierę z badaniami okulograficznym po stronie badaczy, jak również odbiorców tego rodzaju badań. Warsztat będzie prowadzony w Ośrodku Badań Okulograficznych SWPS, gdzie każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji swój okulograf.

Temat:

SMI API - kiedy oprogramowanie producenta nie wystarcza...

Prowadzący:

 

Dr inż. Mateusz Orzechowski

 

Dyrektor ds. Technologicznych w Neuro Device Group. Ukończył Politechnikę Warszawską, Wydział Elektroniki. Naukowiec, programista i inżynier specjalizujący się w tworzeniu urządzeń badawczych. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu neuroobrazowania Jest współautorem innowacyjnej metodologii badań z wykorzystaniem pomiarów psychofizjologicznych i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów, zarówno naukowych jak i  komercyjnych, wykorzystujących eyetracking.

Opis:

Na warsztacie zaprezentowane zostaną możliwości tworzenia własnych aplikacji wykorzystujących eyetracker SMI w oparciu o środowisko Visual Studio C++ oraz bibliteki dostarczone przez SMI. Zostanie pokazane krok po kroku jak utworzyć projekt VS, jak skompilować i uruchomić napisany program, jak komunikować się z eyetrackerem ETG

 

Temat:

Tworzenie zaawansowanych procedur eyetrackingowych z wykorzystaniem PsychoPy oraz Pythona.

Prowadzący:

 

Dr Cezary Biele

 

Psychofizjolog, doktor nauk biologicznych (Instytut Biologii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk, 2007). Interesuje go rola emocji w interakcjach z komputerem, psychofizjologicznye podłoże procesów emocjonalnych oraz rola dynamiki w rozpoznawaniu ekspresji emocjonalnych. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie badań podstawowych oraz komercyjnych badań marketingowych.

 

 

Opis:

Celem warsztatów jest przybliżenie uczestnikom informacji, dlaczego warto realizować badania eye-trackingowe przy użyciu alternatywnych pakietów oprogramowania. Na warsztatach przedstawione zostanie oprogramowanie PsychoPy oraz możliwości jego wykorzystania do tworzenia badań eksperymentalnych w skomplikowanych schematach badawczych, których realizacja może być trudna, lub w niektórych przypadkach niemożliwa przy użyciu oprogramowania dostarczanego standardowo z eye-trackerami.